Výrobcovia
 

Európska únia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Miesto realizácie projektu: APIL, s.r.o., Podnikateľská 5, 040 17 Košice - Barca, Slovenská republika

Názov a sídlo prijímateľa: APIL, s.r.o., Cottbuská 6/1369, 040 23 Košice, Slovenská republika                                                                                                   

 

 

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA

http://www.siea.sk/

 

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

http://www.opkahr.sk

 

Výška schváleného NFP

60 855,05 Eur

 

 

VIZUALIZÁCIA VÝSLEDKOV PROJEKTU

PODVOZKOVÉ CENTRUM

                  

 

 

 

AUTOSERVISNÉ SLUŽBY

                

 

PROSTREDIE PRE ZÁKAZNIKA

 

 

 

 

 Novinky